IZONIL SKIM COAT

TRẮNG SIÊU MỊN

100% waterproof breathable dehumidifying white superfine skim coat for concrete and plastered surface resistant to water penetration under heavy and monsoon rain

 
 
 

bảo hành   tối thiểu 12 năm  

 đóng gói   20 kg 

 bao gồm các tuổi   7-8 m² @ 2-3 mm 

 có sẵn trong   Vietnam 

100% HOẠT ĐỘNG

 
 
 

SO SÁNH GIỮA

 
 
 

PHA TRỘN

ỨNG DỤNG

 
 
 

TRIỂN LÃM ẢNH

 
 
 

© All rights reserved | 2020 | IZONIL VIỆT NAM | www.izonil.vn